show adminpanel

Recent

Home

Welkom op deze website ‘Elien in Azië’. Op deze site vindt u informatie over het werk van Elien in Pakistan.

Elien is uitgezonden naar Lahore (Pakistan). Zij heeft gewerkt als maatschappelijk werker bij een school, Care Channels International Pakistan. Vanwege het niet verkrijgen van een visum voor Care Channels gaat zij op FC college in Lahore werken. Zij zal daar bij de afdeling studentenzaken verschillende taken op zich nemen. Zij zal o.a. leiding gaan geven aan een team van Pakistaanse counselors op FC college en daarbij zal zij een aantal projecten aan gaan sturen. Dit alles wordt duidelijker als zij na het verkrijgen van een nieuw visum terugkeert naar Pakistan. In haar werk benadert Elien de problemen die zij tegenkomt vanuit bijbels perspectief en versterkt zo de Bijbelkennis van de mensen met wie zij werkt. En zij probeert de mensen met wie zij werkt erop te wijzen hoe belangrijk het is om een levende relatie met God te hebben. Daarnaast heeft zij in de buurt contacten met moslimvrouwen met wie ze ook gesprekken voert over verschillende onderwerpen. Haar drijfveer om dit werk te gaan doen, is Gods liefde te laten zien en over Jezus Christus te vertellen aan mensen die Hem niet kennen.

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Jesaja 55: 8 en 9

Op de hoogte blijven per e-mail?
Abonneer u en ontvang elke keer een e-mail als Elien een weblog heeft geschreven! Klik hier voor meer informatie.